Bestyrelsens arbejde

Hvad laver bestyrelsen?

 • Daglig drift af foreningen, herunder ansvar for vedligeholdelse af veje og fællesarealer
 • Opkræver kontingenter hos medlemmerne og fører regnskaberne
 • Sikrer vejvedligeholdelse, herunder snerydning
 • Kontakt til ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af ejendomme i foreningen
 • Kontakt til kommunale myndigheder
 • Kontakt til andre grundejerforeninger
 • Rundture i foreningen, hvor grundejerforeningens arealer besigtiges

Aktuelle projekter

 • Naturlegeplads på fællesarealet
  • Naturlegepladsprojektet blev vedtaget på generalforsamlingen 2021. Aktuelt afventes dispensation fra kystdirektoratet.
 • Asfaltering af veje
  • Bygvej er blevet asfalteret
  • Reparationer af mindre skader/huller i asfalten 
  • Anlæggelse af vulster for at aflede regnvand 
 • Vedligeholdelse af brønde og faskiner på foreningens arealer
 • Planlægger anlæggelse af fortov fra Kornvej via Rådalsvej til busstoppested på Nordmarksvej i samarbejde med Roskilde Kommune

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Såfremt du har et forslag til et emne, som bestyrelsen skal behandle på et bestyrelsesmøde, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.

google-site-verification=ld1vKILIFTKNeeRfm4QGIwO2gvW8TjFe1QgdfRx05dc