30 km/t zoner og bump

Vi arbejder aktuelt på at indført 30km/t hastighedszone på alle vores private fællesveje

Dette forslag blev vedtaget på ordinær generalforsamling 2022.
Roskilde Kommune har udarbejdet en plan for Rugvej, Bygvej, Hvedevej, Havrevej, Kornvej og Kløvervej. Plan for Rådalsgård Strandpark kommer senere.

Bestyrelsen er i fortsat dialog med Roskilde Kommune mht. placering af bump. Når der forelægger en plan skal denne godkendes af politiet. Vi har mulighed for at tilføje ekstra bump og ændre lidt på placeringen.
Oplæg vedr. placering af bump er udarbejdet af Roskilde Kommune og kan ses i følgende dokument:
Oversigtskort af alle nye og gamle bump samt skilte
Detaljeret beskrivelse i følgende dokumenter:
Rugvej og Kløvervej
Kløvervej
Havrevej og Kornvej
Bygvej
Bygvej ekstra
google-site-verification=ld1vKILIFTKNeeRfm4QGIwO2gvW8TjFe1QgdfRx05dc