Bestyrelsens arbejde

Hvad laver bestyrelsen?

  • Daglig drift af foreningen, herunder ansvar for vedligeholdelse af veje og fællesarealer
  • Opkræver kontingenter hos medlemmerne og fører regnskaberne
  • Sikrer vejvedligeholdelse, herunder snerydning
  • Kontakt til ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af ejendomme i foreningen
  • Kontakt til kommunale myndigheder
  • Kontakt til andre grundejerforeninger
  • Rundture i foreningen, hvor grundjerforeningens arealer besigtiges

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Såfremt du har et forslag til et emne, som bestyrelsen skal behandle på et bestyrelsesmøde, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.