Strandudvalg

Grundejerforeningerne: Bodshøjgård, Raadalsgaard I, Raadalsgaard II har brugsret til og vedligeholdelsespligt for to fællesarealer ved fjorden.

De tre Grundejerforeninger er forpligtet til at samarbejde om vedligeholdelsen af de to fællesarealer.

  • Fællesarealet ved højen vest for Nordhavnen. Matrikel 4hl på 10527 m2.
  • Fællesarealet mellem Nordmarksvej og Nordhavnen. Matrikel 4ii på 5853 m2.

De tre Grundejerforeninger har nedsat et fælles Strandudvalg med tre medlemmer – et bestyrelsesmedlem fra hver af de tre Grundejerforeninger.

Strandudvalget står for vedligeholdelsen, herunder græsslåning, slagleklipning, bekæmpning af bjørneklo og pileurt, beskæring af beplantning og vedligeholdelse af gynger og borde/bænkesæt.

Udgifterne til vedligeholdelsen dækkes af et kontingent på pt. 40 kr/år for hver parcel i de tre Grundejerforeninger. Kontingenterne overføres hvert år til Strandudvalget.

Begge arealer er tilskødet Raadalsgaard 1.

Værdien af begge arealer er af Roskilde Kommune fastsat til 0 kr.

google-site-verification=ld1vKILIFTKNeeRfm4QGIwO2gvW8TjFe1QgdfRx05dc