Etableringsdokument

Bådlauget ”Jyllinge Hav” af 2. juni 1985
etableret i tilknyttet grundejerforeningerne
Rådalsgård I, Rådalsgård II og Bodshøjgård

Betingelser:

 1. Bådlauget drives af brugerne i fællesskab under ledelse af en oldermand, valgt af brugerne.
 2. Bådebroen sættes op hvert år i april og tages ned hvert år i oktober af brugerne i fællesskab.
 3. Oldermanden fastsætter og bekendtgør datoer for dette arbejde ved opslag ved bådebroen.
  1. Brugsretten til en bådplads tildeles hvert år i forbindelse med opsætning af bådebroen.
  2. Ret til bådplads ved bådebroen har medlemmer af de nævnte grundejerforeninger.
  3. De brugere, som deltager i opsætningsarbejdet, har førsteret til en plads ved bådebroen.
  4. Øvrige pladser tildeles øvrige grundejerforeningsmedlemmer eller andre interesserede efter først-til-mølle-princippet.
  5. Pladstildelingen foretages af bådlaugets oldermand.
  6. Kun de brugere, som fremgår af oldermandens fortegnelse for en sæson, har ret til
   at benytte bådebroen.
 4. Agterfortøjninger må ikke være pæle, cementklodser eller lignende.
  1. Det er tilladt at lave agterfortøjning med kæde eller reb fastgjort til et jernrør (1-1½
   m.), som er slået helt ned i bunden.
 5. Brugerne har ret til at montere landgangsbroer i tilknytning til bådebroen, når sådanne
  ikke er til gene for andre eller til belastning for den fælles bådebro

  1. Bådlauget har ingen forpligtelser og intet ansvar i forbindelse med landgangsbroer
  2. Oldermanden er opmand i tvivlsspørgsmål, og alle brugere skal være hans afgørelser efterrettelige.
 6. Al færdsel på og ved bådebroen er på eget ansvar.

Download Bådlaugets etableringsdokument (Link, åbner i ny fane)

google-site-verification=ld1vKILIFTKNeeRfm4QGIwO2gvW8TjFe1QgdfRx05dc